Våre forfedreVi har prøvd og sette sammen våre forfedre slik vi mener/tror at det henger sammen. Vi kan ikke garantere at alt som er med er riktig. Opplysningene som er brukt bygger på avskrifter, bygdebøker (kvaliteten på bygdebøkene er sterkt varierende), muntlige opplysninger, slektsforskere, Digitalarkivet, dis-No, dis-Dk, Statsarkivet i Flensburg og Landsarkivet i Härnösand Sverige. Mye er også hentet fra kilder som er tilgjengelige på nettet. Vi vil rette en spesiell takk Erik Berntsen og hans slektssider.

Contact Us

email imageIf you have any questions or comments about the information on this site, please contact us. We look forward to hearing from you.

Search