Våre forfedre

Alle media


Treff 1 til 17 av 17     » Kun miniatyrbilder

   

 #   Miniatyrbilde   Beskrivelse   Linket til 
1

 
 
2

 
 
3

 
 
4

 
 
5

 
 
6

Omkring 1060. Omnämnd på runsten utanför Skokloster, Uppland. Stenen restes av hans söner och har påskriften "Antvitr auk Gustafir auk Juhar auk Redaifr samt Gunnaifr laiti raisa stain efter TORD faduri sin Fotr hiuk runar". Texten enligt RIKSANTIKVARIEÄMBETET - Upplands runinskrifter 678: Andvätt och Gullev och Gunnar och Horse och Rolev läto resa stenen efter Tord, sin fader. Fot högg runorna. 
 
7
Anna Schwensen
Anna Schwensen
Fikk denne fra Statsarkivet i Flensburg.

Anna (nr. 69) sin dåp i 1 Oct 1819, i Gemeinde St. Marien, Flensburg, Preussen 
 
8
Christian Magnus Falsen
Christian Magnus Falsen
«Grunnlovens far» 
 
9
Ingebjørg D. Kristiansen
Ingebjørg D. Kristiansen
 
 
10
Johanne S. Kristiansen
Johanne S. Kristiansen
 
 
11
Knut Hamsun
Knut Hamsun
 
 
12
Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.
 
 
13
Ole Henrik S. Kristiansen
Ole Henrik S. Kristiansen
 
 
14
Peter Wessel Tordenskiold
Peter Wessel Tordenskiold
 
 
15
Roar skrevet med runeskrift
Roar skrevet med runeskrift
 
 
16
Sigrid på Sandnes
Sigrid på Sandnes
Sigrid på Sandnes er en av få kvinneskikkelser nevnt i Snorres Kongesaga. Kongen la stor vekt på å kontrollere storgårder og maktsentra, og dette skapte grunnlag for intriger og maktspill som sagene forteller om, og Sigrid er født inn i denne maktkampen. Hennes status som enearving gjorde henne til en viktig brikke i datidens storpolitikk. 
 
17
Talvik handel
Talvik handel