Våre forfedre

All Media


Matches 1 to 24 of 24     » Thumbnails Only

   

 #   Thumb   Description   Linked to 
1

 
 
2

 
 
3

 
 
4

 
 
5

Omkring 1060. Omnämnd på runsten utanför Skokloster, Uppland. Stenen restes av hans söner och har påskriften "Antvitr auk Gustafir auk Juhar auk Redaifr samt Gunnaifr laiti raisa stain efter TORD faduri sin Fotr hiuk runar". Texten enligt RIKSANTIKVARIEÄMBETET - Upplands runinskrifter 678: Andvätt och Gullev och Gunnar och Horse och Rolev läto resa stenen efter Tord, sin fader. Fot högg runorna. 
 
6

 
 
7
Anna Schwensen
Anna Schwensen
Fikk denne fra Statsarkivet i Flensburg.

Anna (nr. 69) sin dåp i 1 Oct 1819, i Gemeinde St. Marien, Flensburg, Preussen 
 
8
Benny Andersson
Benny Andersson
ABBA 
 
9
Bjørnstjerne Bjørnson
Bjørnstjerne Bjørnson
 
 
10
Christian Magnus Falsen
Christian Magnus Falsen
«Grunnlovens far» 
 
11
Greta Garbo
Greta Garbo
 
 
12
Henrik Ibsen
Henrik Ibsen
 
 
13
Ingebjørg D. Kristiansen
Ingebjørg D. Kristiansen
 
 
14
Johanne S. Kristiansen
Johanne S. Kristiansen
 
 
15
Johannes Brahms
Johannes Brahms
 
 
16
k2 (1).php
k2 (1).php
 
 
17
Knut Hamsun
Knut Hamsun
 
 
18
Lars Ulrich
Lars Ulrich
Metallica 
 
19
At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.
 
 
20
Ole Henrik S. Kristiansen
Ole Henrik S. Kristiansen
 
 
21
Peter Wessel Tordenskiold
Peter Wessel Tordenskiold
 
 
22
Roar skrevet med runeskrift
Roar skrevet med runeskrift
 
 
23
Sigrid på Sandnes
Sigrid på Sandnes
Sigrid på Sandnes er en av få kvinneskikkelser nevnt i Snorres Kongesaga. Kongen la stor vekt på å kontrollere storgårder og maktsentra, og dette skapte grunnlag for intriger og maktspill som sagene forteller om, og Sigrid er født inn i denne maktkampen. Hennes status som enearving gjorde henne til en viktig brikke i datidens storpolitikk. 
 
24
Talvik handel
Talvik handel